Aktualności

W dalszym ciągu oczekujemy na zgłoszenia uczestników na konferencję.
Do dnia 24 września nadal można przesłać zgłoszenie wraz ze streszczeniem referatu.

Uprzejmie informujemy, że recenzowana monografia w postaci drukowanej z numerem ISBN zostanie wydana po konferencji.
W związku z tym na pełne teksty referatów oczekujemy do dnia 23 października 2016.

Komentarze są wyłączone.