Strona Główna

 

Zapraszamy do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Mechanika w Medycynie” MM2018

które odbędzie się w dniach 11-13 października 2018r. w Poznaniu.

Referaty zaakceptowane na XIV Konferencję „Mechanika w Medycynie” po uzyskaniu pozytywnej recenzji
będą opublikowane w czasopiśmie Acta Bio-Optica et Informatica Medica
(12 pkt na liście B MNiSW)

Konferencja połączona jest z

XVII Międzynarodowym Sympozjum

Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2018

Komentarze są wyłączone.