Strona Główna

 

Zapraszamy do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Mechanika w Medycynie” MM2016

które odbędzie się w dniach 13-15 października 2016r. w Rzeszowie.

Program konferencji w wersji pdf

Referaty zaakceptowane na 13 Konferencję „Mechanika w Medycynie” po uzyskaniu pozytywnej recenzji
będą opublikowane w czasopiśmie Acta Bio-Optica et Informatica Medica
(12 pkt na liście B MNiSW)

Pozostałe referaty będą opublikowane jako rozdziały w recenzowanej monografii z numerem ISBN.

W ramach tegorocznego seminarium odbędzie się jednocześnie

XVI Międzynarodowe Sympozjum

Nowości w Technice Audio i Wideo

pod patronatem:

<!—-!>

 Telewizja Rzeszów Radio Rzeszów  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 logoUR-duze pan  pan

Komentarze są wyłączone.