Strona Główna

 

Zapraszamy do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Mechanika w Medycynie” MM2018

które odbędzie się w dniach 11-13 października 2018r. w Poznaniu.

Podjęto starania, aby referaty zaakceptowane na XIV Międzynarodową Konferencję Naukową
„Mechanika w Medycynie”, po uzyskaniu pozytywnej recenzji były indeksowane w WoS.

Konferencja połączona jest z

XVII Międzynarodowym Sympozjum

Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2018

Komentarze są wyłączone.