Program konferencji

PROGRAM

XII KONFERENCJI NAUKOWEJ

Mechanika w Medycynie” (MM)

połączonej

z XVI Sympozjum

Nowości w Technice Audio i Video” (NTAV)

Dzień pierwszy – czwartek – 13.10.2016

8.00 – 13.00 Rejestracja uczestników (budynek A0 – korytarz przed Aulą Główną);
zapisy na zwiedzanie ośrodka TVP3, Radia Rzeszów, Centrum Innowacyjnych Technologii

9:00 Uroczyste otwarcie konferencji, Aula główna „Kula” bud. A0

Przewodniczący: prof. Lucyna Leniowska, prof. Mieczysław Korzyński, prof. Janusz Cwanek

 • Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek

 • Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR prof. dr hab. Ołeh Łopuszański

 • Dziekan Wydziału Medycznego UR prof. dr hab. Artur Mazur

 • Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Akustycznego, prof. dr hab. Andrzej Dobrucki (PWr)

 • Przewodniczący Audio Engineering Society, dr inż. Maurycy Kin (PWr)

 • Przedstawiciel TVP3 /Polskie Radio Rzeszów

09:30-09:50 Koncert Harfa flet– Duet Arppegio

09:50-10:30 Referat plenarny: Joanna Iwaniec, Poszukiwanie cech dystynktywnych sygnałów EKG z zastosowaniem metody diagramów rekurencyjnych

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

OBRADY w sekcjach (MM Bud. A0 – Aula główna „Kula” NTAV- aula 126 )

MM Aula główna „Kula” : 11.00– 13.00 Przewodniczący: prof. Joanna Iwaniec

 1. J. Meissner, R. Leniowski, Modelowanie realistycznej przestrzeni operacyjnej na podstawie obrazów DICOM

 2. W. Żyłka, A. Gala-Błądzińska, The role of thermovision in the diagnostic of vascular diseases in hemodialysis patients

 3. M. Grochowina, L. Leniowska, Dobór cech diagnostycznych dla klasyfikatora SVM w zadaniu klasyfikacji stanu przetoki tętniczo-żylnej na podstawie sygnału akustycznego.

 4. A. Vejar, K. Mierzejewski, A platform for joint analysys of array biosignals ensembles on real-time using FPGA

 5. A. Marcinkowska-Gapińska, P. Kowal, Zastosowanie badań hemoreologicznych w diagnostyce i terapii chorób krążenia

 6. A. Marcinkowska-Gapińska*, H. Nawrocka-Bogusz** Analiza wpływu równoczesnego oddziaływania pola magnetycznego i światła podczerwonego na właściwości reologiczne krwi w warunkach in vitro.

OBRADY w sekcjach (Bud. A0 – Aula główna „Kula” – MM, aula 126 NTAV2016)

NTAV: Aula 126 – 11.00 – 12.40 Przewodniczący: prof. Bożena Kostek

 1. A. Król-Nowak, P. Kleczkowski, Percepcyjna ocena wielokanałowej reprodukcji dźwiękowej z rozdzieleniem części bezpośredniej i pogłosowej – analiza wyników za pomocą skalowania wielowymiarowego

 2. A. Dorochowicz, A. Majdańczuk, P. Hoffmann, B. Kostek – Porównanie wyników klasyfikacji gatunków muzycznych uzyskanych za pomocą testów subiektywnych i algorytmów uczących się.

 3. K. Marciniuk, A. Kurowski, B. Kostek, Analysis of soundscape recordings in close proximity to the road in changeable weather conditions

 4. R. Smoliński, Funkcja scenografii w studiach radiowych

 5. A. Białczyk, Zagadnienia normalizacji poziomów głośności audycji i programów w TVP

13.00 – 13.45 Lunch – Hotel Prezydencki, sala bankietowa

14:00-16:00 Zwiedzanie ośrodka TVP3 Rzeszów i Radia Rzeszów

2 grupy, zbiórka przed Hotelem Prezydenckim o godz. 13:50

16:00 – 16.20 Przerwa kawowa

MM Aula główna „Kula” 16:20 – 18:20 Przewodniczący: prof. Mieczysław Korzyński

 1. G. Budzik, P. Turek, Poprawa rozdzielczości przestrzennej danych DICOM, poprzez zastosowanie filtru łączności

 2. L. Leniowska, R. Leniowski, Ograniczenia technologiczne robotyki chirurgicznej – wybrane zagadnienia na przykładzie robota ROCH-1

 3. D. Mazan, L. Leniowska, Optymalizacja elementu aktywnego w przegubie robota chirurgicznego ROCH-3

 4. G. Ilewicz, Z. Nawrat, Strukturalna optymalizacja wektorowa narzędzia robota medycznego z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

 5. Ł. Mucha, Z. Nawrat, K. Lis, K. Lehrich, K. Rohr, P. Fürjesb, C. Dücső, Sterowanie robotem Robin Heart Pelikan z zastosowaniem siłowego sprzężenia zwrotnego

 6. K. Lis, K. Lehrich, Ł. Mucha, Z. Nawrat, Lekki manipulator toru wizyjnego „Pelikan”

NTAV: Aula 126 – 16.40 Stanisław Wacławczyk, Prezentacja muzyczna

NTAV: 17:00 – 18:30 Zebranie Zarządu sekcji Audio Engineering Society, sala 171, bud.A0, skrzydło B2

19.00 Spotkanie koleżeńskie, sala bankietowa w Hotelu Prezydenckim

Dzień drugi – piątek – 14.10.2016

Przewodniczący: prof. Lucyna Leniowska

9.00 – 9.45 Referat plenarny: Romuald Będziński, Dysfunkcje i implanty wybranych narządów człowieka

9:45 – 10.20 Przerwa kawowa

OBRADY w sekcjach MM (Bud. A0 – Aula główna „Kula” ; NTAV Aula 126)

MM Aula główna „Kula” 10.20 – 12.20 Przewodniczący: prof. Romuald Będziński

 1. T. Klekiel, R. Będziński, Analiza własności tłumiących chrząstki w stawie skokowym

 2. M. Sobociński, M. Nabrdalik, The use of finite elements method in analyzing the load occurring in knee and hip joint endoprostheses’ parts

 3. R. Dąbrowski, J. Pacyna, J. Kochańczyk, Kształtowanie mikrostruktury i odporności na pękanie stopu Ti6Al7Nb do zastosowań biomedycznych

 4. A. Szust, W. Dudziński, M. Szalkowska, Ocena struktury implantów płytkowych stosowanych do zespoleń żuchwy

 5. A. Szust, P. Stróżyk, Badanie przemieszczeń odłamów kostnych żuchwy po osteosyntezie

 6. R. Leniowski, Modelowanie endoprotez – drukarki 3D i 5D w zastosowaniach medycznych

NTAV Aula 126: 10.20 – 12.40 Przewodniczący: prof. Wojciech Rdzanek

 1. S. Brachmański, Ocena jakości mowy kodowanej w standardzie MP3 i AAC

 2. W. Szymański, Wybrane aspekty percepcji i interpretacji obrazów

 3. P. Plaskota, J. Borowski, Wpływ śledzenia ruchów głowy na percepcję dźwięku przestrzennego w środowisku wirtualnym

 4. P. Adamek, E. Łukasik, Internetowa analiza sygnałów fonicznych. Przykładowe rozwiązanie i perspektywy na przyszłość.

 5. G. Makarewicz, Zastosowanie lamp elektronowych we współczesnych urządzeniach elektroakustycznych

 6. M. Blaszke, D. Weber, S. Zaporowski, Guitar sound effects processor for mobile devices with Android system

 7. P. Kozłowski, Opera na Zamku w Szczecinie – wielofunkcyjna akustyka

13:00 Lunch – Hotel Prezydencki, sala bankietowa

14:00 Wycieczka do Sanktuarium Ojców Bernardynów w Leżajsku,
koncert organowy i zwiedzanie Bazyliki, autobus przed bud. A0

Dzień trzeci – sobota – 15.10.2016

Przewodniczący: prof. Lucyna Leniowska

9.00 – 9:45 Referat plenarny: Maurycy J. Kin, Andrzej Dobrucki, Wybrane aspekty percepcji dźwięku

9:45 – 10.20 Przerwa kawowa

OBRADY w sekcjach MM (Bud. A0 – Aula główna „Kula” )

MM Aula główna „Kula” 10.20 – 12.40 Przewodniczący: prof. Janusz Cwanek

 1. J. Cwanek, Geometria powierzchni trzpieni endoprotez Wellera usuniętych z powodu obluzowania trzpieni

 2. O. Smachylo, Medical sheepskin and processes of their cleaning and degreasing in emulsion system

 3. A. Boszczyk, H. Kasprzak, Szybkie zmiany rozkładu krzywizny rogówki podczas bezkontaktowego badania tonometrem corvis st – analiza numeryczna

 4. P. Drygaś, Modelowanie matematyczne kompozytów włóknistych o zadanych parametrach

 5. S. Goraszenko, S. Karvan, O. Paraska, Covering of the materials with antimicrobial layer

 6. M. Choroszyński, M. Choroszyński Jr, S. Skrzypek, Przegląd nowych stopów na implanty stawu biodrowego

 7. M. Czajkowska, A. Czajkowski, J. Pierzak-Sominka, Analityczno-numeryczne wyznaczanie sił wymaganych do uniesienia głowy niemowlęcia w pozycji supinacyjnej przy podciąganiu za kończyny górne

 8. V. P. Martsenyuk, D. V. Vakulenko, Technologie informacyjne analizy arterialnego oscylogramu

NTAV Aula 126: 10:20 – 12.40 Przewodniczący: dr inż. Maurycy Kin

 1. A. P. Pietrzak, M. Jasiński, J. Żera, Ekspozycja na dźwięk studentów kierunków muzycznych

 2. K. Kachniarz, M. Lewandowski, Mobilna aplikacja wspomagająca pomiar podstawowych parametrów akustycznych pomieszczeń.

 3. A. Niemyska, P. Bobiński, Badania mechanizmu przewodnictwa kostnego w zastosowaniu do transmisji dźwięku

 4. S.A. Kruk, M. Łuczyński, Projekt akustyczny pomieszczeń dydaktycznych do prowadzenia zajęć z realizacji dźwięku

 5. N. Kizilova, V. Cherevko, Laminar flows of inmiscible suspensions of micro and nano particles in biomedical applications

 6. N. Kizilova, A. Korobov, Stimulation of the nitric oxide release and microcirculation by low-intensity optical light in treatment of the diabetic foot syndrome: literature review and mathematical modelling.

 7. N. Kizilova, H. Solovjova, Pulse waves in arteries: nonlinear versus linear models

12:45 Zakończenie konferencji

13:00 Lunch – Hotel Prezydencki, sala bankietowa

Komentarze są wyłączone.