Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

XVI Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniach 11–13 października
2018 roku w Poznaniu. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society przy
współpracy Katedry Mechatroniki i Automatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedry Akustyki i Multimediów
Politechniki Wrocławskiej i Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Do udziału w Sympozjum zapraszamy
reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, specjalistów od nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się
problematyką reżyserii i inżynierii dźwięku oraz dziedzinami pokrewnymi, studentów, pracowników firm
związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych. W programie Sympozjum przewidziane są
sesje referatowe oraz sesje warsztatowe.
Referaty będą kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji na Konferencji i publikacji w materiałach
konferencyjnych zamieszczonych na płycie CD. Przewiduje się opublikowanie wybranych tekstów w
przygotowywanej przez PS AES monografii.

Język konferencji
Obrady będą się odbywać w języku polskim. Istnieje możliwość prezentacji w języku angielskim, organizatorzy nie
zapewniają jednak tłumaczenia referatów i wystąpień.

Komitet naukowy

Prof. Bożena Kostek – przewodnicząca (Politechnika Gdańska)
Prof. Jan Adamczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Prof. Adam Dąbrowski (Politechnika Poznańska)
Prof. Andrzej Dobrucki (Politechnika Wrocławska)
Prof. Marek Domański (Politechnika Poznańska)
Prof. Piotr Kleczkowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Prof. Krzysztof Krawiec (Politechnika Poznańska)

Komitet organizacyjny

dr inż. Ewa Łukasik- Przewodnicząca
dr Mariusz Owsiany (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
dr inż. Szymon Szczęsny (Politechnika Poznańska)
mgr Magdalena Sroczan (Politechnika Poznańska)
mgr inż. Bartosz Zgrzeba (Politechnika Poznańska)
prof. Piotr Kleczkowski
mgr inż. Bartłomiej Chojnacki – sekretarz
dr inż. Dorota Czopek – skarbnik

Komentarze są wyłączone.