Wytyczne dla autorów referatów

Prosimy autorów nadsyłanych artykułów o przestrzeganie poniżej podanych wytycznych. Artykuły napisane niezgodnie z zaleceniami będziemy starali się przeredagować, jednak w przypadku gdy to się nie uda, artykuł taki zostanie odrzucony.

Referaty zaakceptowane na 14 Konferencję „Mechanika w Medycynie” po uzyskaniu pozytywnej recenzji będą opublikowane w czasopiśmie Acta Bio-Optica et Informatica Medica (12 pkt na liście B MNiSW).
Wytyczne dla autorów są dostępne na stronie wydawcy.

Pozostałe referaty będą opublikowane jako rozdziały w recenzowanej monografii z numerem ISBN.
Wymagana objętość prac to 6-12 stron. Informujemy, że artykuły o objętości 0.5 ark. wyd. (ok. 12 stron) mogą być liczone do „osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej” i w związku z tym są punktowane (4 pkt.)

Komentarze są wyłączone.