Opłaty

Opłata dla uczestników MM2016 – 500 PLN

Opłata dla uczestników NTAV2016, członkowie AES – 500 PLN

Opłata dla uczestników NTAV2016, którzy nie są członkami AES – 780 PLN

Opłata dla studentów – 50 PLN

W ramach opłat: przerwa kawowa, lunch, materiały konferencyjne, udział w spotkaniu koleżeńskim.

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział Rzeszowski
ul. Rejtana 16a
35-310 Rzeszów
NIP 779-20-62-580
ING Bank Śląski S.A.
68 1050 1562 1000 0023 1142 9399

w terminie do 31 sierpnia
z dopiskiem „MM2016 – imię i nazwisko uczestnika” lub „NTAV2016 – imię i nazwisko uczestnika”

Komentarze są wyłączone.