Opłaty

Opłata dla uczestników MM2018 – 615 PLN

Opłata dla uczestników NTAV2018, członkowie AES – ….. PLN

Opłata dla uczestników NTAV2018, którzy nie są członkami AES –…..PLN

Opłata dla studentów – 100PLN

W ramach opłat: przerwa kawowa, lunch, materiały konferencyjne, udział w spotkaniu koleżeńskim.

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział Rzeszowski
ul. Rejtana 16a
35-310 Rzeszów
NIP 779-20-62-580
ING Bank Śląski S.A.
68 1050 1562 1000 0023 1142 9399

w terminie do 15 września 2018r.

z dopiskiem „MM2018 – imię i nazwisko uczestnika”

Komentarze są wyłączone.