Rada Programowa

Prof. zw. dr hab. inż. Romuald Będziński (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. inż. Jan Burcan (Politechnika Łódzka)
Dr hab. n. tech. Janusz Cwanek, prof. UR, dr n. med. (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr Andrzej A. Czajkowski (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Andrzej B. Dobrucki (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. inż. Maciej Hajduga (Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej)
Prof. dr hab. inż Mieczysław Korzyński (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz (Politechnika Krakowska)
Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna (AGH w Krakowie)
Prof. zw. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr h.c.dr hab. inż. Stanisław Pytko (AGH w Krakowie)
Prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab. inż. Anna Ryniewicz, prof. AGH (AGH w Krakowie)
Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek (Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu)
Prof. dr hab. med. Bolesław Turczyński (Śląska Akademia Medyczna w Katowicach)
Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzcholski (Akademia Morska w Gdyni)

Dr hab. inż. Łukasz Węsierski, prof.PRZ (Politechnika Rzeszowska)


Dr hab. inż Krzysztof Jaworek, prof PB (Politechnika Białostocka)

Komentarze są wyłączone.